OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Energické cvičenia

ENERGETICKÉ CVIČENIA

Tu môžete zdokonalovať svoje schopnosti liečit sa zdokonalovať si energeticke centrá tieto cvičenia su veľmi efektívne a veľmi dobre vám zvyšujú osobnú silu a aspekty ktoré potrebujete na *lepšie * silnejšie * efektívnejšie kúzla vždy prejdite na ďalšiu časť až každé cvičenie ste robily minimálne 5 krát alebo ste ho plne zvládly každú radu cvičení opakujte a nepriebiehajte hneď na druhe . Po zvládnutí-dokončený tretieho cvičenia by ste mali byť ovela silnejší a zvládnete zložitejšie techniky .

Pozrite si artefakty ktoré vás môžu posilniť - ako ich vyrobiť , získať použivať 

1.Rada cvičení

 

V priebehu cvičenia je telo uvoľnené. Špička jazyka sa dotýka horného tvrdého podnebia. Oči sú privreté, na tvári ľahký úsmev. Keď človek sedí, obidve ruky ležia na kolenách dlaňami hore. V akejkoľvek polohe sa človek musí cítiť pohodlne. Žiak nemusí vedieť, ani cítiť, ako ho učiteľ učí, alebo lieči. Žiak počúva učiteľa zvláštnym spôsobom – dlaňami.

 

Na 1. stupni sa cvičia 4 prípravné cvičenia a hlavné cvičenia - Veľký strom, Malý nebeský okruh a Zušľachťovanie (energie). 

Otvorenie dráh na prstoch rúk a nôh

Uvoľníme sa a prirodzene sa postavíme (základný postoj). Nohy sú rozkročené na šírku pliec. Je treba odložiť prstene, retiazky, korále atď. Pravou rukou - ukazovákom a stredným prstom, ktoré ohneme ako škrabku, otvoríme dráhy na prstoch ľavej ruky. Začíname od palca a každý prst premasírujeme dvakrát. Pritom si predstavujeme, že z prstov odoberáme škodlivú energiu a na končekoch prstov sa otvárajú aktívne body. To isté urobíme ľavou rukou na pravej ruke.
Sadneme si, dvihneme ľavú nohu a pravou rukou si otvoríme dráhy na prstoch nohy, potom zopakujeme na pravej nohe ľavou rukou. Ak to nie je možné, v stoji ohýbame prsty nôh tak, ako by sme chceli nabrať piesok prstami nôh, opakujeme 8-krát.

Prípravné cvičenia

1. Dieťa sa klania pred Slnkom


Základný postoj. Spojíme ruky dlaňami k sebe pred hruďou, prsty smerujú hore. Najprv otvoríme dlane smerom k sebe, otáčame zápästia tak, aby sa pri každom opísanom kruhu ruky vrátili do východiskovej polohy. Opakujeme 8-krát.

 

Potom otvoríme dlane a otáčame ich smerom od seba. Opakujeme 8-krát a končíme vo východiskovej polohe.
Pozor: pri otáčaní sú dlane stále po celej dĺžke spojené.

 

Význam: Rozcvičujeme kĺby zápästí, lakťov a pliec; vyrovnávame energiu jin a jang v tele; pozdravíme sa so svojím duchovným učiteľom.
2.  Ruka ohňa sleduje obrazy

 

Základný postoj. Ruky prirodzeným spôsobom upažíme, súbežne s podlahou, dlane smerujú dolu. Uvoľnené ruky pomaly predpažiť a znovu upažiť, opakovať 8-krát.
Potom otočíme dlane smerom hore a zopakujeme cvičenie 8-krát. Keď sú ruky vpredu, hruď je uvoľnená a chrbát natiahnutý. Vo východiskovej polohe je natiahnutá hruď a uvoľnený chrbát. Nakoniec otočíme dlane smerom dole a pomaly spustíme ruky, chvíľu pokojne postojíme

Pozor: Ruky sa musia pohybovať vodorovne. Ruky, dlane, prsty majú byť uvoľnené.

Význam: Precvičujeme svaly hrudníka a chrbta a otvárame brány v strednej časti chrbtice; učíme sa dlaňami pocítiť energie zeme a  Vesmíru, naše ruky sa stávajú nekonečnými ako Vesmír a my máme schopnosť do nekonečna nahliadnuť.
3. Svätý žeriav pije vodu
Základný postoj. Mierne skloníme hlavu a oblúčikom ju otočíme doľava, potom hlavu vrátime do východiskovej polohy elipsovitým pohybom. Opakujeme 8-krát. Potom hlavu otáčame 8-krát doprava

Nakoniec bradu natiahneme dopredu, potom ju pritiahneme na hrudník a vrátime do východiskovej polohy, pričom chrbtica robí vlnivý pohyb (ako keď pleskneme bičom). Napodobňujeme žeriava, ktorý pije vodu.

Význam: Zlepšujeme pohyblivosť chrbtice; podporujeme cirkuláciu energie dráhami - najmä vzostup energie od chodidiel smerom hore pričom sa aktivujú príslušné bioaktívne body; spojenie so žeriavom, jeho pochopenie a komunikácia s ním.
4. Tajomný drak víri more
Základný postoj. Obe ruky položíme na driek (oblasť obličiek), palce mieria dopredu. Predstavíme si, že sme drak a stojíme v mori. Telom sa nakláňame dopredu a otáčame 8-krát zľava doprava, potom 8-krát na druhú stranu. Nakoniec sa silne otrasieme od chodidiel až do drieku.
Pozor: ak sa chvejú nohy, treba stáť stabilne.

Význam: Zlepšujeme pohyblivosť drieku a bedrových kĺbov; podporujeme funkcie obličiek; spojenie s drakom – základ pre komunikáciu s inými svetmi.

Hlavné cvičenia:

1. Veľký strom

 

Základný postoj. Kolená sú ľahko ohnuté, panva trochu vtiahnutá, ruky sú prirodzene spustené. Krk uvoľnený, brada trochu spustená, koniec jazyka sa opiera o tvrdé podnebie, na tvári je ľahký úsmev, oči sú privreté. Ruky sa pomaly zdvíhajú pred brucho, na úroveň spodného tchan-tiénu, ako keby držali loptu (guľu). Stojíme pokojne, predstavíme si ako nám nohy vrastajú do zeme, postupne veľmi hlboko a telo vyrastá nekonečne vysoko do vesmíru. Zmeníme sa na strom. V takejto polohe stojíme min. 30 minút, na nič už nemyslíme. Potom guľu zmenšíme a umiestime ju do spodného tan-tchiénu, tam ju skoncentrujeme do bodu.
Neupíname sa na predstavu stromu, na začiatku si ho predstavíme a potom už naň nemyslíme.

Význam: Naberanie energie - telo sa stáva silnejšie a zdravšie, predlžovanie života, spájanie zeme, človeka a vesmíru.

Záverečné cviky pri Veľkom strome

Rozotrieť dlane do pocitu veľkého tepla.

Masírovať horúcimi dlaňami tvár zdola hore po čelo a potom zhora dole, po obidvoch stranách tváre. Súčasne myslieť na to, že miznú vrásky. Tento cvik omladzuje tvár.

Preklepať hlavu dvomi rukami od zátylku až po temeno.

Prečesať vlasy končekmi prstov od čela k zátylku, najprv v strede hlavy a potom po obidvoch stranách. Takýto pohyb zlepšuje krvný obeh, vlasy sa stávajú pekné.

Masírovať uši palcom a ukazovákom každý bod, pretože na ušiach je veľa aktívnych bodov. Takto je možné si uchovať zdravie a liečiť telo.

Preklepať ruky.

Preklepať si hrudný kôš a kríže.

Preklepať nohy.

Preklepať jeden druhého po chrbte zdola hore. Záverečné cvičenia od 6 po 9 pomáhajú odstraňovať škodlivú energiu (čchi) a uvoľniť telo.

Rozotrieť ruky, položiť ich na obličky, keď ruky pocítia chlad, dať ich preč. Pôsobenie: upevnenie energie obličiek.

2.Rada cvičení prejdite na ne až keď ste si viackrát zopakovali 1 !

 

Cvičenie 2.Stupňa 

Držanie tela je ako na 1. stupni.

5. Spájanie vesmíru, človeka a zeme

Uvedomíme si energiu v spodnej časti brucha, guličku zväčšíme tak, že po šírke vypĺňa naše telo a presahuje ho. Na úrovni brucha guľu podporíme dlaňami a potom dvíhame ruky spolu s guľou smerom hore. Keď sú dlane na úrovni čela, otočíme dlane smerom k nebu a ruky spolu s guľou natiahneme vysoko do vesmíru. S nádychom do gule naberieme energiu  z vesmíru, dlane otočíme smerom k zemi a pomaly sa zohýbajúc rukami prevedieme energiu cez telo a nohy do zeme. Cez telo prechádzame so zadržaným dychom. S nádychom do gule doplníme energiu  zo zeme, otočíme dlane smerom hore a presunieme guľu do vesmíru. Opakujeme 8x. Posledný nádych robíme zo zeme a následne  guľu zmenšíme do strednej časti brucha a skoncentrujeme ju. Súčasne položíme dlane na strednú časť brucha (muži a ženy ako obyčajne) tak, že sa dotýkajú brušká palcov. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodnej časti brucha a tam ju uložíme.)

Význam: Liečenie tela (toto cvičenie má mimoriadne priaznivé účinky na naše zdravie), harmonizácia energie  v tele, akumulácia energie v strednej časti brucha.

6. Premiešavanie energetickej gule

Pokojne stojíme, ruky dvíhame na úroveň hrude a súčasne zväčšujeme energitickú guľu zo strednej časti brucha. Guľa vypĺňa našu náruč a my ju premiestňujeme doľava a doprava, pokiaľ nám to telo umožní bez nakláňania chrbtice. Opakujeme 8x. Následne guľu otáčame na úrovni hrude (ako keby sme rukami opisovali ležatú osmičku) a zároveň ju premiestňujeme z pravej na ľavú stranu a späť. Po 8 opakovaniach guľu zmenšíme a uložíme do strednej časti brucha, pričom ruky položíme na hruď tak, že sa dotýkajú brušká palcov. V strednej časti brucha guľu skoncentrujeme. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodnej časti brucha a tam ju uložíme.)

Význam: Zlepšovanie kvality energie, posilnenie energetického poľa (sily) človeka.

Hlavné cvičenia

Veľký strom podľa 2. stupňa

Pokojne sa postavíme, nohy sú od seba vzdialené na šírku pliec a viac. Šľapy mierne otočíme špičkami k sebe a spustíme sa do kolien. V správnom postoji by sme mali pocítiť uvoľnenie v oblasti kostrče. Jazyk si položíme na podnebie. Ruky zdvihneme na úroveň hrudníka, čiže stredného tan-tchiénu. Zmeníme sa na strom. Takto stojíme minimálne 40 minút. Na záver guľu zmenšíme a skoncentrujeme energiu do strednej časti brucha. (Ak nám začne búšiť srdce, spustíme guľu do spodnej časti brucha a tam ju uložíme.) Záverečné cvičenia sú rovnaké ako na 1. stupni.

Význam: Naberanie energie - posilňovanie strednej časti brucha, aktivácia bioaktívnych bodov v oblasti kostrče, ktoré napomáhajú prúdeniu transcenedentálnej energie.

Dýchanie telom - 4 spôsoby dýchania

1. Vyvedenie škodlivej energie
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Celým telom pomaly vdýchneme kvalitnú energiu zeme a škodlivú energiu z tela rýchlo vydýchneme nosom ďaleko, pričom vnímame ako táto energia odchádza celou plochou nášho tela.

2. Vyvedenie škodlivej energie z konkrétneho orgánu / miesta na tele
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Celým telom vdýchneme kvalitnú energiu zeme a nasmerujem ju do chorého orgánu/miesta na tele. Škodlivú energiu z orgánu / miesta na tele rýchlo vydýchneme nosom ďaleko, pričom vnímame ako táto energia odchádza celou plochou nášho tela.

3. Dýchanie telom
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné, ako keby sa na koži otvorili póry. Pomaly nadychujeme a vydychujeme celým telom, pričom vnímame pocity na koži.

4. Naberanie energie
Uvedomíme si svoje telo a vnímame ho ako priepustné. Pomalým nádychom celým telom naberieme energiu spolu so vzduchom. Pri výdychu pomyselne zatvoríme vývody energie z tela / póry na koži, odchádza len vzduch a my si uvedomujeme, ako sa energia akumuluje v tele.

Význam: Očista tela, osvojenie si spôsobu dýchania telom, ktoré odľahčuje pľúca, normalizuje funkciu bioaktívnych bodov a dráh v tele, tréning schopnosti cítiť telom a utíšenie mysle.

Prúdenie energie (budovanie kanálu  medzi spodným a stredným bruchom jeho častou) - 3 spôsoby

1. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodnú časť brucha a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do strednej časti brucha, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. Pozorujeme guličku v strednej časti brucha, ruky sú položené na hrudi tak, že sa dotýkajú brušká palcov. Po precítení guličky ju opäť premiestnime do spodnej časti brucha a takto pokračujeme presúvaním guličky medzi spodným a stredným bruchom. Opakujeme 54 alebo 108 krát. Ukončíme v spodnom bruchu. Tento pohyb je dôležitý pre vybudovanie cesty medzi spodným a stredným bruchom.

2. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Ticho sedíme a pozorujeme svetlú trubicu medzi spodným a stredným bruchom. Ukončíme skoncentrovaním energie v strednom bruchu, ak nám začne búšiť srdce, spustíme energiu do spodnej časti brucha.

3. Posadíme sa, chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na spodnú časť brucha a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do strednej časti brucha, pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. (Môžeme cvičiť aj tak, že dlane hneď na začiatku položíme na strednú časť brucha žalúdok.) Ďalej pozorujeme guličku v strednom bruchu, kde na konci cvičenia energiu skoncentrujeme. V prípade nepohodlia či búšenia srdca ju spustíme do spodnej časti brucha.

Po ukončení meditácie si urobíme záverečné cvičenia a dôsledne sa preklepeme.

Význam: Posilnenie strednej časti tela, budovanie stredného kanálu energie, zjednotenie energií j a čchi , dosiahnutie stavu ticha.

 Regulácia funkcie vnútorných orgánov

Pokojne a pohodlne sa posadíme. Vizualizujeme si svoje obličky v čiernej farbe a vnímame ako cez ne preteká voda. Pozorujeme výmenu energie vody medzi obličkami a vonkajším prostredím. Škodlivá energia sa vyplavuje a obličky sa zapĺňajú zdravou a sviežou energiou vody. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime energiu vody z obličiek do pečene, kde sa zmení na energiu lesa. Vizualizujeme si pečeň v jasnozelenej farbe a pozorujeme výmenu energie lesa medzi pečeňou a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime energiu lesa z pečene do srdca, kde sa zmení na energiu ohňa. Vizualizujeme si srdce v červenej farbe a pozorujeme výmenu energie ohňa medzi srdcom a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime energiu ohňa zo srdca do sleziny, kde sa zmení na energiu zeme. Vizualizujeme si slezinu v žltej farbe a pozorujeme výmenu energie zeme medzi slezinou a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime čchi zeme zo sleziny do pľúc, kde sa zmení na energiu vzduchu. Vizualizujeme si pľúca v bielej farbe a pozorujeme výmenu energie vzduchu medzi pľúcami a vonkajším prostredím. Po uplynutí cca 20 minút premiestnime energiu vzduchu z pľúc do obličiek, kde sa zmení na energiu vody. Vizualizujeme si obličky v čiernej farbe a cvičenie tým ukončíme, prípadne môžeme opakovať ďalší okruh.


Okruh  sa dá robiť aj opakovane rýchlejším tempom, pričom nevenujeme jednotlivým orgánom 20 minút, ale len zopár minút a sústredíme sa na rýchly prietok energie z orgánu do orgánu.

Význam: Zlepšenie práce vnútorných orgánov, harmonizácia 4 elementov / druhov energie v našom tele.

3.Rada cvičení . Už len po skončení 2 budete oveľa silnejší každé cvičenie minimálne dvakrát denne po týždeň! Aj 1 aj 2 aj 3!

 

Cvičenie 3.Stupňa 

Prípravné cvičenia

Držanie tela je ako na 1. a 2. stupni.

7. Naberanie mesiaca z vody

Pokojne stojíme. Predstavíme si, že sme na brehu jazera / mora. Je noc, spln mesiaca, hladina je pokojná a mesiac sa na nej jasne odráža. Zľahka sa nakloníme, ruky naberajú mesiac z mora a ukladajú ho cez čelo do hlavy. Potom dlane pri čele otočíme smerom dolu a za pomoci pohybu rúk spustíme mesiac do spodnej časti brucha. Ruky položíme na pupok, ako na 1. stupni. Opakujeme 8 krát. Potom rovnakým spôsobom naberáme mesiac 8 krát do strednej časti brucha a ruky si kladieme na hruď, ako na 2. stupni. Napokon naberieme mesiac 8 krát do horne časti (hruď).

Význam: Utíšenie mysle, rozvíjanie funkcie spojenia s mesiacom .

8. Telo naberá príjemnú vôňu (vôňu elementov)

Pokojne sa postavíme. Privrieme oči a precítime vôňu rozkvitnutej lúky. Ruky pomaly dvíhame do výšky ramien, zároveň za pomoci nádychu naberáme vôňu celým telom a bodom  na temene hlavy. Potom ruky s výdychom spustíme, pričom vydýchneme cez body  na chodidlách. Pohyb rúk je ako mávanie krídlami, každé mávnutie krídiel nám pomáha vyletieť do vyššieho elementa a výdych cez chodidlá nám dodáva silu na stúpanie. Opakujeme 8 krát, až sa dostaneme do najvyššieho rlrmrnza a tam si ešte ďalších 8 krát zalietame.

Význam: Tréning duše na stav mimo tela, príjem informácií z elementov.

Hlavné cvičenia

Veľký strom podľa 3. stupňa

Položenie nôh je ako na 1. alebo 2. stupni. Ruky dvihneme na úroveň hrude, dlane smerujú k čelu. Predstavíme si pred sebou svojho dvojníka (ako svoj zrkadlový obraz). Zmeníme sa na strom a stojíme aspoň 40 minút. V závere cvičenia zjednotíme svojho dvojníka so sebou, potom uložíme energetickú guľu do hrude. Záverečné cvičenia sú rovnaké ako na 1. a 2. stupni.

Význam: Posilňovanie  ducha, spoznávanie svojho skutočného ja.

Budovanie kanálu , cesta do hrude 

1. Pokojne sa posadíme (prípadne postavíme). Chrbtica a šija sú vystreté. Položíme ruky na čreva (spodna časť brucha) a vizualizujeme si v ňom guličku. Keď je gulička horúca, premiestnime ju vo vnútri tela do oblasti žaludka(strednej časti brucha), pričom si pomáhame rukami, ktoré sa premiestňujú po povrchu tela. Pozorujeme guličku v oblasti žaludku, ruky sú položené na hrudi tak, že sa dotýkajú brušká palcov. Po precítení guličky ju premiestnime do hrude, dlane si položíme cez seba na čelo a pozorujeme guličku v hrudi. Potom guličku spúšťame smerom dolu a takto pokračujeme presúvaním guličky medzi spodným, stredným a horným "telom-brucom". Sústredíme sa najmä na cestu medzi stredom tela a hrudou, nakoľko spojenie medzi stredom tela a hrudou sme budovali na 2. stupni. Ukončíme v spodnej časti brucha tela.
Po ukončení meditácie si urobíme záverečné cvičenia a dôsledne sa preklepeme.

Význam: Posilnenie hrude, budovanie  kanálu , zjednotenie energií j, dosiahnutie stavu ticha.

Prijímanie energie cez pupok

Pohodlne sa posadíme, prípadne si ľahneme. Uvedomíme si svoj pupok a predstavíme si ako sa postupne zväčšuje a otvára (ako keď rozkvitá kvet a otvárajú sa mu okvetné lístky). Zväčší sa na úroveň celého tela, obalí nás a vzadu sa uzatvorí tak, že sme celí vo svojom pupku schovaní. Ticho sedíme / ležíme a prijímame energiu. Ukončíme cvičenie tak, že pupok v zadnej časti tela opäť roztvoríme a postupne ho zmenšíme na svoje pôvodné miesto a veľkosť. Na chvíľu si dlane položíme na pupok a energiu skoncentrujeme.

Význam: Tréning schopnosti prijímať energiu cez pupok, čo vedie k prispôsobeniu našej tráviacej sústavy na získavanie živín a všetkých látok potrebných pre telo priamo z okolitého prostredia bez nutnosti konzumovať potravu. i potom slúži na fyzickú a duchovnú očistu a dosiahnutie stavu pauzy.

Starý človek sa stáva dieťaťom ( varianta cvičenia )

Úvod cvičenia je rovnaký, ako pri predchádzajúcom cvičení. Otvoríme si pupok a zabalíme sa do neho. Potom sa zmeníme na malé dieťa (plod v tele matky) a prijímame všetko potrebné, ako ešte nenarodené dieťa v tele matky cez pupočnú šnúru. Ticho sedíme / ležíme a na nič nemyslíme. Ukončíme cvičenie tak, že pupok v zadnej časti tela opäť roztvoríme a postupne ho zmenšíme na svoje pôvodné miesto a veľkosť. Na chvíľu si dlane položíme na pupok a energiu skoncentrujeme.

Význam: Tréning schopnosti prijímať energiu cez pupok, omladenie organizmu.

Gratuľujem :) Ukončil si cvičenia ak si postupoval správne mal si každé cvičenie robiť minimálne 2 x denne po celý týždeň to znamená urobiť 1 za týždeň a všetky stupne za 3 týždne teraz by si mal byť oveľa silnejší , ale poradím ti vyber si tvoje obľúbene cvičenia ktoré si myslíš že ťa najviac posilnili a opakuj ich ale nie hocikde ale v prírode pri svojom elemente :) Neni to niečo povinné ale posilni ťa to riadne a uvidíš bude sa ti to hodiť.

 

 

 

Chcete vedieť ktorý kameň prinesie lásku a  zrýchly učenie, alebo pridá vam energiu?

- Naučte sa rozoznať bylinky , pomáhajú pri reume,rakovine,zlomeninách liečia ekzémy,chrípku a iné kliknite sem 

aktualizované: 28.12.2016 13:31:52