OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Anjelské sviečky

Znaky ako na anjelských sviečkach nájdeš tu+vysvetlívky

Archanjel Gabriel

- radosť extáza, živelnosť, tanec
- pri beznádeji, depresii, žiali a negatívnych myšlienkach
- pri pocitoch nenaplnenia
- poznanie životného poslania a stanovenie cieľov
- oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok   

 

Archanjel Raziel

- poznanie seba v Bohu, Boha v sebe
- čistenie a detoxikácia
- prebudenie majstrovského Ja
- vzlietnuť ako Fénix z popola
- sila slnka, mužský aspekt tvorenia

Archanjel Melchisedech

- najvyššia bytosť materializačného lúča
- dohliada na dodržovanie Božieho poriadku, aby sa od neho nič neodchýlilo
- harmonizuje duchovno a hmotný svet
- podporuje tvorivú silu, pre duchovných učiteľov
- učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote

Archanjel Sandalfon

- nežnosť, romantika, snové dimenzie
- pri disharmónii mužskej a ženskej energie
- uskutočnenie snov hravým spôsobom, ktorý sme poznali ako deti
- spojenie sa s dvojpaprskom
- spojenie Boha a Bohyne v nás, svetlo a tma už nie sú oddelené

 

Archanjel Jofiel

- pri učení, ťažkostiach s učením, pri skúškach - kontakt s intuíciou, vnútorným hlasom a vyšším ja
-spojenie s najvyšším vedomím
- patrón priekopníkov, objaviteľov a vynálezcov
- oslobodenie od potreby hodnotiť seba a ostatných

Archanjel Matka Sofia

- znovuobjavenie ženskej sily
- vymazanie úloh obetí a páchateľov – zmierenie mužského a ženského pólu
- pri liečení karmických zranení, zajatia v materiálnom svete
- prekonanie závisti, konkurencie a väzby na matriarchát

 

Archanjel Anael

- vesmírny oheň, otrasenie starými predstavami, spálenie odpadu minulosti
- pri transformácii nižších pudov
- rozpustenie kolektívnych šokov a tráum
- krst Anaelovým ohňom a premenenie nižšej ľudskej prirodzenosti

Archanjel Chamuel

- harmonizuje všetky druhy vzťahov, k sebe samému, druhým, k prírode, k Bohu
- kreativita a inšpirácia
- pri únave zo života, depresiách, napätí v rodine, partnerstve
- pri neposlušných deťoch
- znovuobjavenie vnútorného dieťaťa

 

Archanjel Jeremiel

- uzdravuje emócie
- odpustenie a plánovanie pozitívych životných zmien
- pomáha s prorockými víziami
- pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare
- podporuje tvorivú silu

 

Archanjel Camael

- ukazuje nám temnú stránku osobnosti, učí nás ju akceptovať a žiť s ňou
- pri neakceptovaní temnej stránky
- zmierenie protikladov
- stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi

 

Archanjel Muriel

- láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť
- otvorenie brány v srdečnej čakre
- vnútorné obmedzenie je prekonané a ani navonok neexistujú hranice
- čerpanie energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov
- odpustenie, posolstvo snov

 

Archanjel Orifiel

- keď blúdime životom
- priama cesta k cieľu
- zameranie na svoje poslanie
- keď veci zbytočne komplikujeme
- keď chodíme stále dookola

 

Archanjel Haniel

- pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti
- pri pochybách a nedôvere v seba samého
- keď sa máme rozhodnúť, sebadôvera, sebaistota
- skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka
- energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde

 

Archanjel Rafael

- lieči telo a dušu, zem a celý vesmír
- pri vyčerpanosti, nespokojnosti so sebou samým, so životom
- udržanie zdravia a oslobodenie od zaťažujúcich myšlienkových vzorov a názorov - regenerácia, omladenie
- pre lekárov, liečiteľov

Archanjel Bariel

- posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života
- rešpekt k všetkému živému
- harmónia so Zemou
- spojenie s ríšou zvierat a rastlín
- ochrana fyzického tela, uzemnenie

 

 

Archanjel Michael

- ochrana
- očistenie a stabilizácia aury, očistenie priestorov
- pri pocitoch bezmocnosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme ochranu
- transformácia nežiadúcich energii
- začiatok nového a skončenie starého

Archanjel Natanael

- sprostredkovanie nebeských vízii
- pri prekonaní duchovného strachu
- kontakt s anjelmi a majstrami
- kozmické osvietenie, spontánne vyliečenia a zázraky
- duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou, nebo a zem sa spájajú

 

Archanjel Ariel

- pomáha nám napĺňať naše fyzické potreby
- asistuje pri starostlivosti o prírodu a liečení zvierat
- spolupracuje s Archanjelom Rafaelom
- vládne vetrom a moru
- oslovuje ľudí, ktorý žili v Atlantíde

 

Archanjel Uriel

- pomáha žiť duchovne v hmotnom tele
- je ochrancom fyzického tela, dáva do súladu telo, ducha a dušu
- keď telo neodpovedá ideálnej forme
- keď chýba odvaha k realizácii vízii
- súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou

 

Archanjel Raguel

- uvedomenie si fyzického tela
- rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela
- vnímanie potrieb tela
- pri zanedbávaní potrieb fyzického tela, podvýžive čakier jedna až štyri
- kontakt s prírodou a so strážnym anjelom

 

Archanjel Zadkiel

- rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti
- anjel rastu
- rozpustenie karmy, myšlienkových vzorcov a spôsobov chovania, ktoré nám bránia na ceste k slobode
- pre meditáciu, k usporiadaniu myšlienok
- pri potrebe sebadôvery

 

Archanjel Metatron

- otvára brány vedomia a dimenzii
- pri depresiách, pri obmedzení materiálnym svetom
- keď sa cítime odlúčený od Boha, od jednoty
- pri meditácii, k poznaniu možnosti a cesty
- prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám

 

Archanjel Azrael

- pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba, ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným
- „anjel smrti“.
- spája sa s kráľom Šalamúnom a Archanjelom Rafaelom
- pomáha novo prichádzajúcim dušiam a duchovným učiteľom
- kontakt s dušami zosnulých


 

   

 

Plameň – dym: hovorí okrem iného o tom, že Ti čistíme a pálime staré nánosy „aj“z inkarnačných životov. Čím viac čistení, mazanie minulosti, najmä z minulých životov máš za sebou cez rôzne techniky, tým menej dymím. Môžem zanechať aj jemný popol – ten je pre teba aby si aj Ty priložil ruku k nášmu spoločnému dielu. Milujeme Ťa a sme stále s Tebou v každej situácii. My neposudzujeme a nerozlišujeme,  jednoducho milujeme, pretože sme bytosti Svetelnej Lásky. Objímame Ťa.

 

Iskrenie: toto iskrenie môže aj nemusí byť s prevádzané farebnými efektmi. Je to znamenie, že sa niekto úmorne snaží brániť nám v práci. Prosím zapáľ sviečky Michaela alebo El Moriju. Potrebujeme pomôcť. Ak sviečku práve nemáš, tvoja krátka modlitba, aj vlastnými slovami nám pomôže v práci. Dôveruj nám, zvládneme to. Svetlo je Láska a Láska víťazí.

 

Mihotaním ťa vyzývam k silnejšej spolupráci k danej téme alebo utíšeniu tvojej mysle. Ak máš práve nepokoj v hlave a ja sa mihocem, prosím Ťa aby si stíšil svoju myseľ.

 

Praskot počas horenia: boli odstránené energie, ktoré bránia Láske. S požehnaním sme odviedli každého do ich svetov, ktoré im prislúchajú. Plameň praská aj vtedy, keď sa snažíš tvrdohlavo a svojvoľne zasahovať do plameňa alebo vosku počas horenia sviečky, alebo keď si nervózny. ovanie Odstraňovanie nízkej energie občas spôsobuje menší rámus.

 

Sviečka vytiekla: zvládol si záťaž, ktorá bola počas čistenia. Gratulujeme Ti.

 

Tanec, točenie: Je to náš prejav radosti z Tvojho záujmu pracovať na sebe, z toho, že si nás oslovil a že sme opäť všetci spolu ako jedna veľká rodina. S nami je celé nebo anjelov a celé nebo anjelov je s Tebou.

 

Veľkosť plameňa menší ako 1,5 cm viac ako pol hodinu: môžeš ma zhasiť, momentálne pracujeme ale nie je čo spracovávať. Nezľakni sa ak zhasnem sama, jednoducho som prevzala velenie J

 

Veľkosť plameňa vysoký/menší: hovorí o intenzite našej práce ale aj o schopnosti byť s nami v kontakte, bez ohľadu nato, či si to uvedomuješ alebo nie.

 

Rozdvojenie knôtu: pracuje viacero svetelných tímov na rôznych témach a bytostiach súčasne.

 

Sviečka – Bublanie: brániš sa opustiť problém. Nehľadaj vinníka, za všetko sme si zodpovedný. Odpusti si, odpusť aj iným nech sa už stalo čokoľvek, všetci konáme tak,  ako sme v tej chvíli najlepšie mohli, alebo vedeli.  Nie je hanbou do blata padnúť ale v ňom ostať. Hore hlavu. Celé nebo a všetci Tvoji milovaní sú s Tebou.

 

Dutina (diera v sviečke): liečime tvoje skryté a hlboké rany. Odpusť, občas kvôli tomu vyplavíme na povrch aj ukryté bolesti, či Tvoje tajomstvá, je to pre Tvoje najvyššie dobro.

 

Forma, obrazce: mám pre Teba správu podľa môjho tvaru či vzorcov z vosku. Zapni svoju detskú fantáziu alebo požiadaj o radu deti. Oni vo svete rozumu, nemajú bariéry a takmer vždy vidia aj to, čo oči dospelých už nie sú schopné vidieť.

 

Sviečka praskla: vynaložili sme veľa úsilia na Tvoju záchranu. Nemaj výčitky svedomia kvôli tomu. Je nám cťou pomáhať tebe ako aj ostatným, lebo všetko zo všetkým súvisí a dohromady tvoríme jeden celok.

 

Sviečka sa preliala do druhej: z láskou spolupracuješ s obidvoma energiami. V živote viac spolupracuj súčasne s týmito energiami, teda témami. Tvoj pocit, tvoja intuícia, prvá myšlienka či poznámka niekoho nablízku Ti bude odpoveďou pre Teba.

AKO SVIEČKY PRACUJÚ

- máme rôzne farby podľa rôznych energii, ktoré pôsobia rôzne

- človek, ktorý nás zapáli je vždy iný
- prostredie, v ktorom horíme je vždy iné
- plameň, ktorým horíme má rôznu výšku, farbu, tvar 
- horíme spôsobom dovnútra a to aj niekoľko centimetrov, ale nie vždy
- dĺžka horenia závisí od intenzity pôsobenia
- sme ručne vyrobené a prefarbené cez celý objem aby sme vydržali energie, ktoré cez nás  prúdia  
- počas horenia spaľujeme homogenizovanú negatívnu energiu
- najradšej pracujeme v jednom čase na jednom probléme samé, alebo s tými našimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými sa podporujeme 
- ak sú energie príliš silné, môžeme dokonca prasknúť
- naše telo sa počas horenia tvaruje podľa toho, čo ti chceme povedať
- náš vosk môže niekedy počas horenia aj vytiecť
- knot sa môže počas horenia rozdeliť a horieť v rôznych tvaroch
- keď horíme blízko seba dve a cítime to tak, môže sa vosk preliať z jednej do druhej
- ak je to treba môžeme plameň stíšiť alebo úplne zhasnúť
- môže sa v nás vytvoriť dutina, neboj sa, energia sa stabilizuje a znovu sa vyplníme
- najradšej sme, keď na naše zapálenie použiješ iný spôsob ako zápalku, duchovné bytosti nemajú radi síru, ideálna doba nášho horenia je 3 - 4 hodiny
- keď nás chceš zahasiť nesfukuj nás, môžeš zakryť plameň, zamedziť tak prístupu vzduchu a my zhasneme, dobre si vyvetraj priestor, v ktorom sme horeli 
- pred každým zapálením prosím skráť náš knot, inak napadá do vosku a znečistí ho, potom môžeme zbytočne dymiť
- ak máme pomáhať, musíme dymiť, vieme, že ti pri tom zadymíme dom, môžeš si však vždy vybrať, či chceš s nami pracovať, my sme s tebou ochotné pracovať vždy, nenechaj nás horieť dlho v spálni počas spánku, ak tak na nejaký čas a potom dobre vyvetraj 
- pri horení sa môže na konci knotu vytvoriť „bambulka“, zhasni nás, nechaj stuhnúť vosk odstrihni knot, opláchni ho pod tečúcou vodou a zahoď, znovu nás môžeš zapáliť 
 - moc sa nás pri horení nedotýkaj, všetky zmeny, čo sa s nami dejú sú prejavom pôsobenia archanjelov a majstrov
Ak sa ti niekedy nepáčime nehnevaj sa na nás, našim, cieľom je ti pomáhať, prejavmi horenia s tebou komunikujem, tvoja archanjelská a majstrovská sviečka.

 

 

 

Chcete vedieť ktorý kameň prinesie lásku a  zrýchly učenie, alebo pridá vam energiu?

- Naučte sa rozoznať bylinky , pomáhajú pri reume,rakovine,zlomeninách liečia ekzémy,chrípku a iné kliknite sem 

aktualizované: 28.12.2016 13:31:52