OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZNAKY

    Pozri anjelské sviečky ktoré fungujú vďaka znakom

Hlavné znaky

ObrazekKruh symbolizuje ducha. Jedná sa o najuniverzálnejší symbol mágie. Jeho neprerušená linia predstavuje dokonalost, večnost a nekonečný cyklus stvorenia, zániku a obnovy. Horizontálne delený kruh značí silné protiklady a vyšší stav vytrženia a osvietenia. Tri prepojené kruhy symbolizujú mystickú jednotu muža, ženy a ducha. Čínska mágia takto zase označuje triádu zeme, neba a ľudstva.Využitie v magii: Ochrana robenie ritualu v ňom bráni preniknutí síl von.Taktiež obrátenie napríklad zlej energie opačného pentagramu na čistú energiu.

Štvorec je symbolom hmoty. Predstavuje stabilitu, rád i konečnost hmotného sveta.Ak ho postavíme na jeden vrchol, označujeme tým pomíjavost a prizpôsobivost ducha hmote. Kruh vo štvorci je znakom osobnej celistvosti. Spojenie ducha (kruh) a tela (čtverec) je východzím bodom pre magické premeny.Využitie v magii:premena napríklad pri alchýmii ale iba z kruhom vo vnútri sám spája iné druhy energii do seba.

Obrazek

Trojuholník často predstavuje základnú trojicu: začiatok, stred, koniec; narodenie, život, smrt. Dva prepletené trojuholníky tvoria tzv. Šalamúnovu pečať. Často používaná ako ochrana proti ohňu. Ak postavíme trojuholník na jeden vrchol, označuje Mesiac a ženskú silu. Ak stojí na zakladni, predstavuje Slnko a túžbu po nebeskom a božskom. Znamená tiž plameň, extrovertnú povahu a mužskú silu. Paramída spojuje v prostorovom vyjadrení štvorec a trojuholník. Pyramídy vytvárajú ideálne podmienky pre fyzickú i duchovnú regeneráciu.Využitie v magii:Regenerácia obnova , trojuholníky dávame tam kde chceme opäť nastoliť rovnováhu , taktiež každé energie ktoré vôjdu do trojuholníka ako znaku sa rozdeľia na iné druhy.Šalamúnska pečať dobrá ochrana proti ohňu.

ObrazekZnakom, ktorý nejviac reprezentuje mágiu, je pentagram. Ide o 5-cípu nevyplnenú hviezdu. Symbolizuje človek (2×ruky, 2×nohy a hlavu). Označuje tiež mystický piaty element akášu. Pentagram postavený na jeden vrchol je známý ako symbol, ktorý (zne)užívá čierna mágia; pôvodne však značil vyšší stupeň zasvecenia.Využitie v magii:Pentagram ako taký predstavuje ochranu ale aj prepojenie elementov v človeku jeho ducha má zvyšovať magickú silu a zručnosť pri nosení , obráteny pentagram vysiela negatívnu energiu do okolia , používa sa na vyvolanie démona.

 

image

 

Oko vyjadruje cestu k múdrosti a osvieteniu. Môže však symbolizovat i temné sily. Tretie oko predstavuje najvyššiu múdrosť a schopnosti.Využitie v magii:Oko je silný ochraný symbol v turecku ho nosí každý ma nositeľa alebo jeho majetok pozorovať a tým chrániť .Oko je silný symbol lebo tým že vás pozoruje vás nemusí len chrániť ak sa k vašemu oku niekto veľmi mocný dostane a magický ho pozmení môže pozorovať a ovlivnovať energické prúdy vo vašom dome napríklad vám posielať negatívnu energiu.Oko v zlatom rámiku maly boháči aby sa odlíšili od chudobných tento typ na seba nezachytáva negatívnu energiu ale je drahší.Rozlámané oko je strašne negatívne ihneď ho vyhodťe čo najďalej a to hlavne preto lebo všetko zlé čo oko vydelo sa vypúšta z neho do okolia okrem toho starý boh ktorý má to oko vtedy môže byť vypustený cez rozbité oko od neho sa aj odvíjajú pokročilé znaky z okmy.

Vikingské runy

1.Vlastné ja

Runa 1 Mannaz
Mannaz

Zotrvať v skromnosti – to je zjavená pravda. Byť vo svete, ale nie z neho. Zostať vnímavý k podnetom, ktoré prichádzajú z vnútornej i vonkajšej sféry duchovna.

Snažiť sa žiť obyčajný život neobyčajným spôsobom. Ak vezmete runu „vlastného Ja“ a rozdelíte ju na polovicu, získate tak runu radosti a sebareflexie. Je však potrebné, aby ste boli opatrní. Akrobaticky tancujúca energia rovnováhy je tu vzývaná, aby samú seba uviedla do rovnováhy. „Ničoho nadbytok“, to bola druhá rada napísaná nad bránou do chrámu v Delfách. Prvá znela – „Poznaj sám seba“.

2. Partnerstvo, dar

Runa 2 Gebo
Gebo

Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že jednota, spojenie alebo partnerstvo je na dosah. Zároveň však obsahuje aj varovanie, aby ste v tejto jednote, spojení alebo partnerstve nezlyhali. Skutočné partnerstvo môže byť úspešné len vtedy, ak sú obe strany nezávislé, zdravé bytosti a zachovajú si svoju vlastnú nezávislosť aj v tomto spojení. Táto rada sa dá uplatniť na všetkých úrovniach, či už ide o vzťahy milostné alebo obchodné, o partnerstvá akéhokoľvek druhu.

3.Signály, runa posolstva, boh Loki

Runa 3 Ansuz
Ansuz

Kľúčovým slovom je tu prijímanie - správ, signálov, darov. Včasné varovanie by malo byť prijaté ako dar. Ak má ten, kto vykladá runy, čisté poznanie, môže byť príjemca ich posolstva požehnaný a dať svojmu životu nový, lepší smer. Pristupujte s vnímavosťou ku každému stretnutiu, návšteve a životnej križovatke. Buďte pozorní obzvlášť vtedy, ak sa stretnete s niekým, kto je múdrejší ako vy. V opačnom prípade runa Ansuz hovorí: „Nezabúdajte, že každá minca má dve strany a v každom nešťastí možno nájsť aj jeho svetlú stranu.“

4. Odlúčenie, rozchod, dedičstvo

Runa 4 Othila
Othila

Teraz je pravý čas na to, aby sa cesty rozišli. Stará koža sa musí zvliecť, zastaralé vzťahy sa musia ukončiť. Ak si vyberiete túto runu, zmena je nevyhnutná. Othila je runa radikálneho rozchodu. Správnym postojom je v tomto prípade pokora a následný ústup, čo si vyžaduje silnú vôľu a správne načasovanie. Othila je taktiež runa zisku, pretože jej aspektom je vlastnenie alebo majetok. Kým nadobudnete majetok, napríklad dedičstvo, musíte sa najprv niečoho vzdať. Niekedy to môže byť mimoriadne ťažké, napríklad ak musíte zanechať istú stránku vášho správania, alebo ak sa musíte zriecť nejakej časti vášho kultúrneho dedičstva. V takejto situácii by ste mali zmeniť váš postoj nehybnej skaly a stať sa prúdom rieky. Takto pripravení vyčkajte, než začne vesmír konať.

5.Sila, mužnosť, ženskosť, divoký býk

Runa 5 Uruz
Uruz

Runa konca a nového začiatku. Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že život, ktorý ste doteraz žili, už prerástol svoju formu a musí prísť zmena. Životná energia sa musí nanovo prejaviť ako pri znovuzrodení, v novej forme života. Buďte pripravení na príležitosť, ktorá sa niekedy môže skrývať pod maskou straty. Zároveň sa vyžaduje pokora. Ak chcete vládnuť, musíte najskôr slúžiť.

6. Zasvätenie, niečo skryté, tajomstvo

Rune 6 Perth
Perth

Hlboké, vnútorné transformačné sily vzájomne pôsobia a to, čo z nich vyvstáva, nie je jednoduché rozpoznať. Integrita, celistvosť je zastretá a skrytá. Napokon to, čo vylieči nás a našu dušu, zostáva hlbokým tajomstvom. V materiálnom svete sa môže objaviť prekvapenie, napríklad aj v podobe nečakaného zisku. To, čo skutočne riskujete, nie je o nič menšie ako hlbšie sebapoznanie a obrodenie vašej duše. Starý spôsob života dospel ku koncu, nemôžete viac opakovať staré chyby bez toho, aby ste netrpeli. Máte však vždy na výber: buď budete vidieť všetko negatívne, ako „nešťastie“ bez nádeje na zmenu, alebo prijmete prekážku ako počiatok svojej cesty k zmene.

7. Donútenie, nevyhnutnosť, bolesť

Runa 7 Nauthiz
Nauthiz

Je nevyhnutné prekonať silné obmedzenia. Vaše pozitívne vlastnosti môžu byť obmedzované vašimi vlastnými nedostatkami alebo ľuďmi vo vašom okolí. Ak si vytiahnete túto runu, znamená to, že by ste mali znovu starostlivo zvážiť vaše plány, aby ste sa vyhli stagnácii. Teraz je čas splatiť staré dlhy a obnoviť rovnováhu. Preto zlepšujte, obnovujte, organizujte. Ani rybári nemôžu ísť na more skôr, než opravia poškodené siete. Musíte čeliť vašim démonom a vysporiadať sa s nimi. Udržiavajte svoj hnev a jeho prejavy pod kontrolou. Zdržanlivosť a dobrá nálada sú v takýchto časoch nevyhnutné.

8. Plodnosť, nový začiatok, hrdinný boh

Runa 8 Inguz
Inguz

Runa Inguz si vyžaduje dokončenie toho, čo bolo začaté. Môže byť znamením, že prichádza čas radostného oslobodenia, nového života a novej cesty. Táto runa veľkej sily znamená, že aj vy objavíte v sebe silu nájsť a uskutočniť riešenie, z ktorého vzíde nový začiatok. Zavŕšenie, dotiahnutie do konca je veľmi dôležité. Táto runa naznačuje, že musíte zúrodniť pôdu vášho vlastného oslobodenia. Všetko sa mení a vy nemôžete žiť neustále obklopení prekážkami.

9. Obrana, obranné sily, tis

Runa 9 Ziwaz
Eihwaz

V priebehu životných skúšok získavate silu prekonávať blokády a porážky. Súčasne si však vytvárate odpor voči vzorcu správania, ktoré smeruje k napätým a nepríjemným situáciám vo vašich životoch. Radou runy Eihwaz je trpezlivosť. Je veľmi dôležité zostať pevne na svojej ceste a nenechať sa odradiť žiadnymi problémami a prekážkami. Vyžaduje sa vytrvalosť a predvídavosť. Urobte správnu vec – vyhnete sa tak predvídateľným ťažkostiam. Runa Eihwaz prináša schopnosť vidieť skutočnosť, že ťažkosti a nepohodlie napomáhajú vášmu rastu.

10. Ochrana, trstina, los

Runa 10 Algiz
Algiz

Teraz je dôležitá kontrola emócií. V prechodných obdobiach, prinášajúcich zmeny v smerovaní vašich životov a zrýchlenú vnútornú premenu a sebarealizáciu, je dôležité nenechať sa pohltiť emóciami. Či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Nezabudnite, že včasné rozhodnutie a správny spôsob jeho uskutočnenia sú tou najlepšou ochranou. Bez ohľadu na to, aká je vaša životná situácia, bez ohľadu na to, či prosperujete alebo naopak strácate, musíte sa vždy snažiť poučiť z toho, čím práve prechádzate. Rozvážnosť a sebaovládanie sú silnými ochrannými silami tejto runy.

11. Majetok, potrava, dobytok

Runa 11 Fehu
Fehu

Fehu je runa naplnenia: uspokojenie ambícií, získanie odmeny alebo mzdy, naplnenie lásky. Taktiež sľubuje potravu, či už svetskú alebo duchovnú. Táto runa vyžaduje hlboké skúmanie dôležitosti zisku vo vašom živote. Ďalším aspektom runy Fehu je zachovanie a udržiavanie toho, čo ste získali. Je však dôležité, aby ste boli opatrní a ostražití, obzvlášť v časoch spokojnosti a dostatku. Aj v čase, keď je dôvod na oslavu, nenechajte sa zmiasť bezstarostnosťou požehnania, ktoré ste dostali, a zdieľajte ho s ostatnými.

12. Radosť, svetlo

Runa 12 Wunjo
Wunjo

Táto runa je ako konár stromu rodiaci ovocie. Čas námahy je preč a do istej miery ste už našli samých seba. Nevyhnutná zmena je teraz za vami, ste slobodní a pripravení prijať materiálne alebo duchovné požehnanie. Začne sa vám v živote dariť. Runa Wunjo obnovuje harmonickú rovnováhu vášho obmedzujúceho ega s vašim vyšším Ja. Je dôležité vnímať všetko ako skúšku. Žite vedome v prítomnosti, buďte úprimní k ostatným a dôverujte vlastnej ceste. Mali by ste vedieť, že nemôžete neuspieť.

13. Úroda, fáza plodnosti, jeden rok

Runa 13 Jera
Jera

Jera je runa úspechu, ktorý sa vzťahuje k aktivite alebo úsiliu, ktorým sa venujete. Vidieť túto runu by malo byť pre vás povzbudením, aby ste zotrvali v dobrej nálade. Mali by ste však vedieť, že výsledok nie je možné dosiahnuť okamžite. Na všetko je potrebný určitý čas, preto slovo „jeden rok“ symbolizuje celý cyklus pred zberom úrody alebo oslobodením.

14. Otvorenie, oheň, pochodeň

Runa 14 Kano
Kano

Kano je runa otvorenia, nového jasného svetla, rozptýlenia temnoty, ktorá pokrývala istú časť vášho života. Teraz máte možnosť zažiť radosť z dávania bez očakávaní. Kano je runa počiatku aktivít, úprimnej snahy, čistých úmyslov a koncentrácie, ktoré sú nevyhnutné pre prijatie a naplnenie vašich životných výziev. Táto runa ponúka ochranu: čím viac svetla máte, tým jasnejšie vidíte, čo je vo vašom živote zastarané a povrchné.

15. Energia bojovníka, boh Tiu

Runa 15 Teiwaz
Teiwaz

Toto je runa duchovného bojovníka, ktorý vždy bojuje s vlastným obmedzujúcim egom. Jeho vôľa je posilňovaná činmi, nezávisle od ich výsledkov. Bojovník vie, že musí byť sám, nepripútaný k svojej ceste a nechať božskú silu prúdiť cez seba – toto sú jeho charakteristické znaky. Táto runa taktiež stelesňuje energiu rozlišovania a jej cnosťou je trpezlivosť. Vyzýva vás, aby ste nazreli do svojho vnútra a preskúmali základy, na ktorých stojí váš život. V záležitostiach, ktorým sa venujete, či už sú to nové nápady alebo hľadanie životnej cesty, runa duchovného bojovníka odporúča vytrvalosť, niekedy v podobe trpezlivosti. Aké sú vaše priority? Ako používate vašu energiu? Runa Teiwaz symbolizuje odvahu a oddanosť.

16. Rast, znovuzrodenie, breza

Runa 16 Berkana
Berkana

Berkana patrí k tzv. cyklickým runám. Je to runa životného procesu, ktorá predstavuje plodnosť vedúcu symbolicky aj v skutočnosti k rastu. Berkana je o energii, ktorá ovplyvňuje vývoj, a o spôsobe, akým prúdi do vášho tela. Jej prejavy sú jemné a prenikavé. Rozptýľte najskôr prekážky a potom zavŕšte vašu prácu. Aby ste to dokázali, vaše želanie musí byť čisté a vedomé. Všetky temné zákutia musia byť vyčistené a je potrebné to urobiť dôkladne, niekedy aj s odbornou pomocou. V opačnom prípade tieto charakterové črty bránia rastu nového života.

17.Pohyb, pokrok, kôň

Runa 17 Ehwaz
Ehwaz

Ehwaz je runa prechodu, premeny a pohybu v podobe presťahovania, premiestnenia, nových postojov a nového života. Táto runa taktiež predstavuje pohyb, ktorý prináša zlepšenie situácie. Je spojená s postupným vývojom a neustálym pokrokom, aj keď niekedy ide len o pomalý rast a transformáciu. V opačnom prípade sa zdá, že je pohyb blokovaný. Buďte si istí, že to, čo robíte i nerobíte, sa deje v pravý čas. Neexistujú žiadne zmeškané príležitosti, stačí si len uvedomiť, že nie všetky príležitosti sú určené pre vás.

18. Tečúca voda, hybná sila

Runa 18 Laguz
Laguz

Tu pracujú neviditeľné sily, tvorivé a produktívne sily prírody. Atribútmi tejto runy sú voda, tekutina, odliv a príliv emócií, kariéry a vzťahov. Kľúč k úspechu spočíva v kontakte s vaším intuitívnym poznaním a naladením na váš vnútorný rytmus. Musíte si dať pozor na preháňanie a nadmerné úsilie. Nepreceňujte svoje vlastné sily a nepracujte len pre svoj vlastný prospech.

19. Deštruktívna sila prírody, živly, krupobitie

Runa 19 Hagalaz
Hagalaz

Atribútmi tejto runy sú zmena, sloboda, vynachádzavosť a oslobodenie. Naznačuje naliehavú potrebu vašej duše vyslobodiť sa z obmedzujúceho stotožnenia s materiálnou skutočnosťou a zažívať svet archetypálnej mysle. Toto je runa zásadného zvratu a udalostí, ktoré sa zdajú byť úplne mimo vašu kontrolu. Hagalaz má len vzpriamenú polohu, nikdy nie obrátenú, a predsa vždy pôsobí v obrátenom smere. Ak si vytiahnete túto runu, môžete očakávať prelom, ktorý môže mať najrôznejšiu podobu. Táto runa je zosobnením veľkého prebudenia. Čím ťažšie útrapy zažívate, tým dôležitejšie a naliehavejšie sú požiadavky na váš ďalší rast.

20. Komunikácia, dohoda, zmierenie, cesta

Runa 20 Raido
Raido

Táto runa predstavuje komunikáciu, naladenie na niečo, čo má dve strany, dva elementy. Jej ďalším aspektom je konečné znovuzjednotenie. Tu rastie vaša vnútorná hodnota. V tejto chvíli si musíte uvedomiť, že sa nemáte spoliehať výlučne na svoje vlastné sily a radšej sa pýtajte na správne rozhodnutie.

21. Brána, miesto nečinnosti

Runa 21 Thurisaz
Thurisaz

Táto runa so symbolom brány hovorí, že sa má niečo uskutočniť vo vás i mimo vás. Thurisaz je runa nečinnosti, pretože bránu nie je možné dosiahnuť a prejsť ňou bez rozjímania. Táto runa posilňuje vašu trpezlivosť. Teraz nie je čas na robenie rozhodnutí. Thurisaz naopak od vás vyžaduje, aby ste sa zamysleli a meditovali. Je pravdepodobné, že unáhlené rozhodnutia neskôr oľutujete, lebo boli prejavom vašej slabosti.

22. Prelom, transformácia, deň

Runa 22 Dagaz
Dagaz

Ak si vytiahnete runu Dagaz, znamená to veľký zlom alebo pokrok v procese vašej vlastnej transformácie. V každom živote nastane aspoň raz zvrat, ktorý, ak je rozpoznaný a akceptovaný, navždy zmení smer života. Spoliehajte sa preto na absolútnu dôveru, dokonca aj v prípade, keď si situácia vyžaduje, aby ste skočili s holými rukami do prázdnoty. Táto runa často znamená začiatok obdobia úspechu a prosperity.

23. Stagnácia, prekážka, ľad

Runa 23 Isa
Isa

Prežívate zimu vášho duchovného života. Môžete sa ocitnúť uväznení v situácii, ktorej význam nie je ľahké pochopiť. Ste bezmocní, nemôžete urobiť nič iné, len sa poddať situácii alebo dokonca aj obetovať dlhodobo rozvíjané želanie. Pokúste sa zistiť, čo sa deje, čo vo vás udržiava túto situáciu a nechajte to odísť. Vstúpte do seba a zostaňte v tichosti, pretože to, čo zažívate, nemusí byť nevyhnutne dôsledkom vašich činov a zvykov. Môže ísť o časové okolnosti, ktoré nemôžete zmeniť. Aby ste sa dokázali vzdať, potrebujete mať odvahu a múdrosť.

24. Celistvosť, vitalita, energia Slnka

Runa 24 Sowelu
Sowelu

Táto runa predstavuje celistvosť, ktorú naše telo potrebuje. Stelesňuje základný impulz pre sebapoznanie. Runa Sowelu má obrovskú silu, naznačuje, že životná sila je vám plne k dispozícii a je čas na jej načerpanie a regeneráciu. Je tu však varovanie, aby ste sa nestali namyslenými. Meditujte nad slovami Krista: „Sám od seba nemôžem robiť nič. Nemôžeme robiť nič z našej vlastnej vôle.“

25. Nepoznaný, boh Odin

Runa 25 prazdna runa - Wyrd
Prázdna runa – Wyrd

Prázdnota je koniec, prázdnota je začiatok. Ako fénix, ktorý povstane z popola osudu. Vzdať sa kontroly je najvyššia výzva pre duchovného bojovníka. Ak si vytiahnete prázdnu runu, musíte nabrať odvahu. Dôverujte univerzu, že zavŕši proces vašej premeny v prebiehajúcom životnom vývoji.

Slovanské znaky

 


 
AZ
JA som to – človek s jeho vnútorným poznávaním samého seba. Je to Boh žijúci a budujúci na Zemi.
 Zvuk:
A
 Číslo:
1
 
 
Bohovia
Množstvo Bohov v prastarej slovanskej kultúre, ktorí riadia všetko existujúce na Zemi a na Nebesiach. Sú to tvorcovia, majúci svoje Ciele a svoju Vôľu.
 Zvuk:
B
 
 
Védy
Vedieť ale znamená poznať. Ja viem, ja vládnem informáciou.
 Zvuk:
V
 Číslo:
2
 
 
Hlaholiť
Hovoriť, predávať informáciu druhým ľuďom.
 Zvuk:
G
Číslo:
3
 
 
Dobro
Dobré činy, otvorenosť, ostražitosť, správne postupovanie človeka.
 Zvuk:
D
Číslo:
4
 
 
Bytie
Je to forma života, v ktorej Človek, žijúca úroveň, ktorú on dosiahol.
 Zvuk:
E
 Číslo:
5
 
 
Zväz
Predloha, určenie.
 Zvuk:
JE
 
 
Život
Samotný život Človeka, jeho tvorivosť, budovateľské činy.
 Zvuk:
Ž
 
 
Dosť, veľmi, vrchovato.
 
 Zvuk:
DZ
 Číslo:
6
 
 
Zhmotnenie energie budovania. Nebeské teleso pohybujúce sa okolo svetelného zdroja odrážajúc jeho žiarenie.
 
 Zvuk:
Z
 Číslo:
7
 
 
Zväz
Zjednotenie, jednota. 
 Zvuk:
Í
 Číslo:
8
 
 
Vesmír
Systém svetonázoru, všetko existujúce v prírode, svety.
 Zvuk:
I
 Číslo:
9
 
 
Občina
Spojenie ľudí spojených záujmami a prácou.
 Zvuk:
I
polokrátke
 
 
Herv
Duševné, prekrásne, neobyčajné.
 Zvuk:
H
 
 
Objem ľubovoľnej veličiny, buď kvapka alebo oceán.
 
 Zvuk:
K
 Číslo:
20
 
 
 Svetoví ľudia, občinnosť.
 Zvuk:
L
 Číslo:
30
 
 
 Myslenie
Dumať, rozmýšľať.
 Zvuk:
M
 Číslo:
40
 
 
 Náš
Je to vnútorný stav človeka. To naše, blízke, rodné, rodové.
 Zvuk:
N
 Číslo:
50
 
 
Niekto, niečo. Oddelenie Svätého od zemského.
 
 Zvuk:
Ó
 Číslo:
70
 
 
Stav bez vzbury, nepohyblivosť, nečinnosť, neprítomnosť pobúrenia a obáv.
 
 Zvuk:
P
dlhé
 Číslo:
80
 
Reč, forma stýkania sa ľudí pomocou jazyka.
 Zvuk:
R
tvrdé
 Číslo:
100
 
 
Vyslovená myšlienka. Idea, materializovaná do sveta. Zo slov pozostáva reč - je to prostriedok stýkania sa ľudí.
 
 Zvuk:
ES
 Číslo:
200
 
 
Potvrdenie zhora, ustanovenie, nariadenie, určenie. "Tak bolo, tak je, tak bude!"
 
 Zvuk:
TE
 Číslo:
300
 
 
Volanie, pozývajúci hlas privolávajúci zvuk.
 Zvuk:
U
 
 
Vnútorné volanie srdca. Silné duševné prežívanie, pobádajúce k činu.
 
 Zvuk:
OU
 Číslo:
400
 
 
Hrdosť, pocit vlastnej dôstojnosti. Svedomitosť (t.j. stav podľa svedomia), priamodušie, neúplatnosť, bez zvrhlosti, pravdivosť, blahorodstvo.
 Zvuk:
F
tvrdé
 Číslo:
500
 
 
Harmónia, svetová vyrovnanosť. Všeobecné vzájomné spojenie a súlad vo svete.
Božský poriadok.
 
 Zvuk:
CH
 Číslo:
600
 
 
Doteraz, konečný výsledok, koncovka, dosiahnutie cieľa.
 Zvuk:
OT
 
 
Určený cieľ, systém úsilia k zameraniu sa.
 
 Zvuk:
C
 Číslo:
900
 
 
Krásny, červený, prekrásny.
 
 Zvuk:
Č
 Číslo:
90
 
 
Tíšina, ticho, priestor, pokoj.
 Zvuk:
ŠA
 
 
Hustota, hlbina vzletu mysle, rôznosť obrazov, neurčený stav.
 Zvuk:
ŠT
 
 
Tvrdosť, budovateľská činorodosť, utvorenie čohokoľvek v procese konania.
 Zvuk:
O
krátke
 
 
Jednota, spojenie.
 Zvuk:
Y
mäkko
 
 
Utvorený život, ktorý je Bohom daný nám.
 Zvuk:
E
krátko
 
 
Božské spojenie.
 Zvuk:
IE
 
 
Pohyb za hranicami základného prúdu.
 Zvuk:
JU
 
 
Tieto bukvy sa používajú keď je reč o Vyšších Nebeských pojmoch, ktoré stoja nad zmyslami.
 Zvuk:
A
krátke
 
 
 Zvuk:
IE
krátke
 
 
 Zvuk:
OM
 
 
 Zvuk:
E
nosové
 
 
 Zvuk:
E
krátke
nosové
 
 
 Zvuk:
JO
krátke
nosové
   
 Zvuk:
O
krátke
nosové
 
  
Duch.
 Zvuk:
KS
 Číslo:
60
 
 
Duša.
 Zvuk:
PS
 Číslo:
700
 
 
Jednota ducha. Sila, s pomocou ktorej je človek schopný ísť po svojej životnej ceste.
 Zvuk:
F
Mäkko
 Číslo:
9
 
 
Stav rovnováhy, súzvuku a súhlasu. Dobrota a milosrdenstvo.
 Zvuk:
I
mäkko

 

 
Miera času.
 Zvuk:
J
 

 

 

Egypské hieroglify:(fotky prídam neskôr PS:to zelené pozadie je lebo je zo z druhej našej sekcie :)

 

Toto su egyptské hieroglify možno sa čudujete že ich poznáte inak ale tieto pochádzaju zo starej ríše (je stará stredná a nová ríša ) tieto su teda najstaršie a tieto sú chramove hieroglify čiže nie te ktoré sa používali na písanie čiže by mali byť silnejšie stará ríša bola genialna vznikly pyramídy a prvý egypťania pojali magiu ako vedu . K tým to runám na rozdiel od vikingských tu nemate presný magicky význam v magii napriklad sila zeme ochrana atď. je to vždy schovane vo vete a to aj preto že sú použivane na veštenie a požehnávania.
 
 
Anch
VÝZNAM: Anch je symbolem věčného života. Na nástěnných malbách v hrobkách je přidržován u nosu faraona, aby mu zajistil pokračování života po smrti (to naznačuje, že starověcí Egypťané považovali nos za zdroj života).
SMYSL: Ve výkladu anch reprezentuje vše, co má velkou cenu a je trvalé. Jakýkoliv vztah nebo situace stojí za vaše úsilí a doporučuje se vytrvalost i přes jakékoliv pochybnosti a nesnáze.
POSELSTVÍ: Anch reprezentuje vše, co má velkou cenu a je trvalé. Jakýkoliv vztah nebo situace stojí za vaše úsilí a doporučuje se vytrvalost i přes jakékoliv pochybnosti a nesnáze.
 
 
Vedža
VÝZNAM: Starověcí Egypťané používali oheň ke zpracování kovů a z taveného zlata vyráběli krásné šperky. Hieroglyf představuje rozdělávání ohně třením kousků dřeva. Vedža je symbol prosperity, činů k vydělání peněz nebo dosažení materiálního zabezpečení.
SMYSL: Ve výkladu se vedža týká materiálních záležitostí a důležitosti zvažování finančních operací. Varuje před riskováním.
POSELSTVÍ: Snažte se jakékoliv finanční starosti raději řešit než nedělat nic a doufat, že to půjde samo. Doporučuje opatrnost a uspořádání finančních záležitostí.
 
 
Seneb
VÝZNAM: První písmeno hieroglyfického znaku slova seneb symbolizuje zdraví. Zdraví a blahobyt byl v hrobkách faraonů zajišťován prostřednictvím tří znaků – anch, vedža a seneb napsaných za jméno faraona. Tento postup mu měl zaručit věčný život, prosperitu a zdraví ve světě, do kterého přichází.
SMYSL: Tento symbol představuje důležitost zdravotních záležitostí. Možná pociťujete stres nebo úzkost a to vás pravděpodobně ovlivňuje jak fyzicky tak mentálně.
POSELSTVÍ: Dávejte na sebe pozor, vyhýbejte se lidem, v jejichž blízkosti se necítíte dobře. Převezměte zodpovědnost za své zdraví a spokojenost pozitivním způsobem.
 
 
Člun
VÝZNAM: Jelikož řeka Nil protéká středem Egypta, člun představoval hlavní dopravní prostředek. Nebyl ale důležitý jen pro smrtelníky – sluneční bůh Re plul po obloze také ve člunu.
SMYSL: Hieroglyf pro člun představuje zdolávání překážek a dosažení cíle. Kdykoliv se ve výkladu objeví člun, naznačuje, že prostředkem k dosažení cíle je vynalézavost a přizpůsobivost. Člun slibuje, že ten, kdo je připravený vidět dál za bezprostřední podmínky pro řešení, najde způsob, jak si zajistit úspěch.
POSELSTVÍ: Poselství člunu je rozšířit možnosti a být adaptabilní.
 
 
Skarab
VÝZNAM: Skarab byl pro starověké Egypťany symbolem znovuzrození.
SMYSL: Skarab se ve výkladu karet znamená transformaci a znovuzrození. Pokud problémy nebo potíže uzavřely nějaké dveře, slibuje budoucí úspěch a štěstí.
POSELSTVÍ: Pamatujte, že zítra je taky den a že štěstí a úspěch leží v nitru každého z nás. Ať vypadá cokoliv sebechmurněji, vždycky je šance na nový začátek.
 
 
Nefer
VÝZNAM: Symbol má podobu loutny, která byla považována za nástroj vyluzující dokonalou směsici formy a harmonie. Proto představovala radost a naplnění. Význam tohoto hieroglyfu je štěstí, krása a dobrý osud.
SMYSL: Naznačuje, že vaší hlavní starostí je vaše štěstí a nezáleží na tom, jestli zdroj tohoto štěstí není právě tím, co ostatní považují za vrcholný úspěch. Vybízí vás k uvolnění niterní radosti a vytvoření své vlastní harmonie.
POSELSTVÍ: Poselství tohoto symbolu je najít každý den něco pozitivního bez ohledu na to, jak se to zdá obtížné nebo jak těžké jsou okolnosti.
 
 
Džed
VÝZNAM: Symbol znázorňuje kmen stromu, do kterého Eset ukryla Usirovo mrtvé tělo. Znamená také Usirovu páteř – základní prvek nezbytný k rekonstrukci jeho těla. Při oslavách Usira byl džed obřadně stavěn do vztyčené polohy jako zdroj stability a síly.
SMYSL: Představuje pevné základy a stabilitu – základní podmínky každého úspěchu.
POSELSTVÍ: Všechny plány pro pracovní činy nebo vztahy jsou dobře zakořeněné a s vytrvalostí a trpělivostí přinesou ovoce. Neměli bychom ustupovat protivenstvím a stát si za svým.
 
 
Podložka
VÝZNAM: Ve starověkém Egyptě se hlava mumie vždy podkládala podložkou, která ji v rakvi chránila a nadzvedávala. Symbol představuje duchovní smysl stoupání smrtelné duše a má zaručit její triumf nad smrtí těla.
SMYSL: V kartách symbolizuje hledání podpory v nesnázích, které záhy nastanou a upozorňuje, že ve snaze dosáhnout zvoleného cíle bude lepší využít povzbuzení a pomoc jiných než hledat úspěch na vlastní pěst.
POSELSTVÍ: Pokud máte nějaké problémy, impulz k úspěchu přijde z laskavé podpory. Proto nezůstávejte sami, ale vždy hledejte podporu jiných.
 
 
Srdce
VÝZNAM: Srdce bylo považováno za sídlo života a zdroj dobrých i špatných myšlenek. Srdce zemřelého vyžadoval speciální ochranu a jeho symbolem je urna používaná k jeho přechování mimo tělo. V posmrtném životě se srdce vážilo proti symbolickému pavímu peru, které zastupovalo pravdu a právo.
SMYSL: Symbolizuje principy a ideály, které jsou možná ohroženy nebo se blíží nebezpečí kompromisu. Znamená nutnost rozhodnout se, co je ve prospěch lásky nebo klidu skutečně důležité.
POSELSTVÍ: Řiďte se svými zásadami, protože ve svém srdci víte, která cesta je správná. Věřte sobě a svému zásadnímu přesvědčení.
 
 
Horovo oko
VÝZNAM: Symbol představuje bílé nebo sluneční "oko", které je možné vidět za letního slunovratu (nejdelší den v roce). Starověcí Egypťané sice letní slunovrat neoslavovali, slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst. V magických pojmech mělo obrovskou moc. Energie levé poloviny mozku (tradičně intelektuální strana spojená se sluncem) je asertivní, prosvěcuje každý kout bytosti svou mocí a světlem a vyhání všechny pochybnosti a netečnost.
SMYSL: Karta s tímto symbolem naznačuje přání a sílu uspět.
POSELSTVÍ: Horovo oko oznamuje, že je potřeba vynaložit nadměrné úsilí, abychom uspěli na zvolené cestě. Ať chcete udělat cokoliv, věřte své síle a schopnostem.
 
 
Menat
VÝZNAM: Symbol představuje plodnost, zdárný vývoj a reprodukci spojené mužské a ženské energie. Aspekt plodnosti se netýká pouze člověka, ale také vydatnosti řeky Nilu, která se každoročně rozlévá.
SMYSL: Menat symbolizuje hojnost, růst a dávání. Kdykoliv se tedy objeví v kartách, říká, že máte myslet na rozdávání. Odevzdejte se těm, kdo jsou vám blízcí, kdo mají prospěch z vaší lásky a času. Představuje štědré jednání a oduševnělost.
POSELSTVÍ: Čím budete v přístupu k životu otevřenější a štědřejší, tím víc se vám vše vrátí.
 
 
Sup
VÝZNAM: Na každém páru má vyrytý anch života je symbolem Esety a představuje moc a ochranu zemřelých. Když Horův strýc Sutech plánoval synovcovu smrt, Eset pečovala o syna v bažinách a ukázala tak obrovskou sílu mateřské ochrany.
SMYSL: Karta se symbolem supa oznamuje, že je čas postarat se a pečovat o druhé, kdykoliv jsou zranitelní. Péče o druhé je tvůrčí činnost, která přináší velké uspokojení a dává příležitost osobnímu růstu.
POSELSTVÍ: Jeho poselstvím je pečovat a chránit ty, kteří jsou blízko vás a potřebují to.
 
 
Zlatý límec
VÝZNAM: Tento zlatý límec byl v den pohřbu pokládán zemřelým kolem krku a měl umožnit duši uniknout z pozemských pout svazujících tělo.
SMYSL: V kartách představuje nezávislost na těch, kteří se pokoušejí potlačit identitu, stejně jako na těch, kteří potřebují materiální zabezpečení. Může to být znamení, že se příliš zabýváte potřebami a problémy druhých a váš život může trpět nedostatkem pozornosti k vlastním potřebám. Proto je třeba být aktivnější a posílit svoji vlastní identitu.
POSELSTVÍ: Naléhá na vás, abyste učinili první krok k nezávislosti a byli neochvějní v osobním životě i v práci. Svou osobnost a svoje potřeby posuňte na čelnější místo.
 
 
Žebřík
VÝZNAM: Starověcí Egypťané věřili, že se zemřelí mohou dostat do nebe po žebříku (představovali si podlahu nebes jako pravoúhlou železnou desku podepíranou čtyřmi železnými sloupy, kde zemřelí žijí s bohy). Re stvořil žebřík, aby pomohl svému synovi Usirovi vystoupit na nebesa. Tento symbol naznačuje přechod z materiálního světa do vyšší úrovně vědomí a umožňuje přístup do říše podvědomé duchovní moudrosti.
SMYSL: Pokud se objeví v kartách, důvěřujte inspiraci a intuici a neposlouchejte hlas logiky nebo rad jiných. Následujte své sny (třeba nepodstatné) a pozorně poslouchejte hlas moudrosti vycházející z hloubi duše.
POSELSTVÍ: Následujte vlastní vize a sny a naslouchejte vnitřnímu hlasu.
 
 
Šen
VÝZNAM: Šen byl symbolem času – představoval oběžnou dráhu Slunce kolem Země. Amulet se šenem se kladl na mrtvé jako představitel moci slunce a příslib věčného života.
SMYSL: Karta s tímto symbolem říká, že je důležité jít v každodenním životě kupředu a neplýtvat časem na minulá selhání nebo se trápit tím, co přijde v budoucnu.
POSELSTVÍ: Nečekejte na pohádkovou příležitost někdy v budoucnu, ale chopte se vhodného okamžiku a jednejte nyní – čas letí.

image

 

 

Chcete vedieť ktorý kameň prinesie lásku a  zrýchly učenie, alebo pridá vam energiu?

- Naučte sa rozoznať bylinky , pomáhajú pri reume,rakovine,zlomeninách liečia ekzémy,chrípku a iné kliknite sem 

aktualizované: 28.12.2016 13:31:52